ΑΣΕΠ προσληψεις (Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός για το ΑΣΕΠ)

Προπαρασκευαστικά Επιμορφωτικά Σεμινάρια

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.

Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, θα διεξαχθεί τον Μάρτιο, κατά το πρότυπο των πανελλαδικών εξετάσεων, με σκοπό την δημιουργία μιας «δεξαμενής» διοριστέων, για τα επόμενα δύο χρόνια στο Δημόσιο, σε θεσεις ΠΕ και ΤΕ. Θα αφορά όλους τους κλάδους και όλες τις ειδικότητες του Δημοσίου, πλην εκπαιδευτικών, ιατρών και νοσηλευτών. Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όλοι οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Οι υποψήφιοι, για τους οποίους δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας, θα εξεταστούν στα κάτωθι:

 1. Τεστ γνώσεων πολλαπλών επιλογών (multiple-choice) σε θέματα θεσμών, οικονομίας και διοίκησης (50% της βαθμολογίας)
 2. Τεστ αποτελεσματικότητας, που θα αξιολογεί τη λογική σκέψη και την εργασιακή συμπεριφορά (50% της βαθμολογίας)

Η βαθμολογία που θα είναι από το 1 – 100, θα έχει ως βάση το 55, ενώ θα υπάρχει και προσαύξηση (επιδότηση) για:

 1. Κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών
 2. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας
 3. Συγκεκριμένο χρόνο εμπειρίας
 4. Εντοπιότητα
Εντατικά ΑΣΕΠ Σεμινάρια

ΕΓΓΡΑΦΗ

Για σίγουρα αποτελέσματα εγγραφείτε στο μάθημα στο μεγαλύτερο και εγκυρότερο Εκπαιδευτικό Κέντρο.

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

(ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ)

1.100

Όλες οι γνωστικές ενότητες σε ένα πακέτο
Διάρκεια: 120 ώρες
Πληρωμή: σε 3 δόσεις

900

Όλες οι γνωστικές ενότητες σε ένα πακέτο
Διάρκεια: 120 ώρες
Πληρωμή: εφ’ άπαξ (την 2η εβδομάδα μαθημάτων)

600

Τεστ εργασιακής αποτελεσματικότητας
Διάρκεια: 50  ώρες
 • Γλωσσικός Συλλογισμός (12 ώρες)
 • Αριθμητικός Συλλογισμός (12 ώρες)
 • Αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην εργασία (26 ώρες)

400

1η Γνωστική Ενότητα
Βασικό Συνταγματικό – Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Διάρκεια: 25  ώρες

400

2η Γνωστική Ενότητα
Βασικό Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσια Πολιτική, Ψηφιακή Διακυβέρνηση
Διάρκεια: 25  ώρες

350

3η Γνωστική Ενότητα
Βασικά Οικονομικά, Δημοσιονομική Πολιτική, Οικονομική Ανάπτυξη
Διάρκεια: 20  ώρες

150

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ, γνωστικές ενότητες που αναφέρονται στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
(η τιμή είναι ανά επιλεγμένη ενότητα)

01 Παράδειγμα ερώτησης Διαγωνισμού ΑΣΕΠ για το μάθημα του Συνταγματικού Δίκαιου.

02 Παράδειγμα ερώτησης Διαγωνισμού ΑΣΕΠ για το μάθημα των Οικονομικών.

03 Παράδειγμα ερώτησης Διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την Δοκιμασία Δεξιοτήτων.

04 Παράδειγμα ερώτησης Διαγωνισμού ΑΣΕΠ για το μάθημα του Διοικητικού Δικαίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Βασικό Συνταγματικό – Ευρωπαϊκό Δίκαιο: 25 ώρες

2Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Βασικό Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσια Πολιτική, Ψηφιακή Διακυβέρνηση: 25 ώρες

3Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Βασικά Οικονομικά, Δημοσιονομική Πολιτική, Οικονομική Ανάπτυξη: 20 ώρες

ΤΕΣΤ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τεστ Εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50 ώρες

 • Γλωσσικός Συλλογισμός 12 ώρες
 • Αριθμητικός Συλλογισμός 12 ώρες
 • Αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην εργασία 26 ώρες

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.