Εξετάσεις Συμβολαιογράφων

Το τμήμα αφορά τα μαθήματα για τον διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου.

Τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει από Τρίτη 02 Ιουνίου 2020.

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 4:00 – 6:30 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
6:30 – 8:30 ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΤΡΙΤΗ 4:00 – 6:00 ΑΣΤΙΚΟ
6:30 – 8:30 ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναλυτικά τα μαθήματα είναι:

Ακολουθήστε τον κάθε σύνδεσμο για να μάθετε περισσότερα για το κάθε μάθημα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Ποιο είναι το επάγγελμα του Συμβολαιογράφου;

Συμβολαιογράφος ονομάζεται ο άμισθος δημόσιος λειτουργός που διορίζεται μόνιμα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και καθήκοντά του είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της δημόσιας ασφάλειας και της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Ελέγχεται για τη νόμιμη και επιμελή άσκηση των καθηκόντων του με τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα. (πηγή Wikipedia)

Ο Συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός. Διορίζεται μόνιμα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και καθήκοντά του είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της δημόσιας ασφάλειας και της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Ελέγχεται για τη νόμιμη και επιμελή άσκηση των καθηκόντων του με τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα.

Ο Συμβολαιογράφος χαίρει της εκτίμησης της ελληνικής κοινής γνώμης η οποία τον κατατάσσει μεταξύ των πιο αμερόληπτων και αξιόπιστων λειτουργών της δικαιοσύνης.

Ο θεσμός του Συμβολαιογράφου κατέχει κεντρικό ρόλο στο Ελληνορωμαϊκό δικαιϊκό σύστημα το οποίο κρατεί σε 22 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία,  Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Τσεχίας και Ρουμανία) και έχει ήδη εισχωρήσει στις νομοθεσίες των πρώην ανατολικών χωρών.

Απαιτούμενες Δεξιότητες:

  • Σωστή κρίση και η αμεροληψία
  • Υπευθυνότητα και τιμιότητα
  • Υπομονή και ευγένεια
  • Κοινωνικότητα και διαλλακτικότητα

Τομείς Αρμοδιοτήτων:

  • Πολεοδομική και οικοδομική νομοθεσία (αγοραπωλησία ακινήτων, ενυπόθηκα δάνεια, …)
  • Οικογενειακό δίκαιο (γαμικό σύμφωνο, υιοθεσία, δωρεά, διαδοχή, διαζύγιο, …)
  • Εμπορικό δίκαιο (σύσταση εταιρειών, συγχώνευση, …)

Πώς μπορεί να γίνει κάποιος Συμβολαιογράφος;

Για να γίνει κάποιος συμβολαιογράφος θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου (του οποίου το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί) και εκτός από τη δικηγορική άσκηση να έχει ασκήσει επί δύο έτη δικηγορία. Όσον αφορά στα ηλικιακά όρια, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 28ο έτος κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού και να μην έχει υπερβεί το 42ο. Mπορεί ένας Ευρωπαίος πολίτης να γίνει συμβολαιογράφος, αρκεί να επιτύχει στις εξετάσεις του κράτους υποδοχής.